Homepage 2021-12-04T13:57:18+00:00

ВИДЕО

КОЙ Е АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ

фондация Александър Русев

Александър /Сашко/ Русев е роден в гр. Русе на 12.04.1989 г. Посветил е живота си на плуването, като първо самият той е елитен състезател, а впоследствие преподава знанията и уменията си като треньор по плуване в клуб по триатлон в гр. Русе. Човек с голямо сърце, готов винаги да помогне на тези, които са в нужда, Сашко с внимание и упоритост помага на деца с ДЦП за подобряване на състоянието им, като едно от тях дори прохожда след намесата му. Огромната му мечта е да изгради и развие модерен плувен комплекс, който да разполага със специализирана апаратура за рехабилитации, особено на деца с увреждания. Въпреки че води тежка борба с рака, Сашко си отива на 20.01.2014 г., като завещава на близките и приятелите си своята мечта за изграждането на такъв басейн.

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Фондация „Александър Русев“ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност, вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Русенския окръжен съд по ф.д. № 9 / 2016 г., БУЛСТАТ № 176994745.

Основният предмет на дейност на фондацията е подпомагане развитието на плувните спортове и най-вече на водно-рехабилитационната дейност за деца с увреждания.

Фондацията ще се концентрира върху:

  • изграждане и експлоатация на един или повече плувни комплекси, предоставящи условия за осъществяване на целите й;

  • провеждане на водно-рехабилитационни занимания за деца с увреждания;

  • организиране и провеждане на състезания /турнири/ по плуване и др. събития, свързани с плувните спортове.

ФИНАНСИРАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Фондация „Александър Русев“ е учредена с дарение, направено от неговия баща. Впоследствие се включват и много негови приятели и съмишленици. Основната цел на фондацията /изграждането на модерен басейн/ е дейност, изискваща много средства. Фондацията разчита на помощ от всички, които приемат като свое верую създаването на възможности за децата, които нямат привилегията да са здрави, да спортуват, да живеят пълноценно и да мечтаят за едно по-добро бъдеще.

Дарения се приемат по следната банкова сметка:

ТБ „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 06 BPBI 7921 1045 5933 01 – BGN

BG 85 BPBI 7921 1445 5933 01 – EUR

За всяко дарение се издава удостоверителен документ, който да послужи за ползване на данъчни облекчения.

Направете дарение чрез paypal:  

Галерия

Новини

За контакти

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“Ради Иванов“ 8, вх. 2, ет. 1, ап. 2.

Телефон: 0888820455 – Илиян Русев /Председател/

Емейл: aleksandar.rusev1@abv.bg

ПОДКРЕПА ОТ